Ako funguje maďarský politický systém?

Ako prvú krajinu, ktorej politický systém si vezmem na paškál je samozrejme Maďarsko. Naši susedia na juhu sa od náš líšia všeličím, históriou, jazykom. Oba národy boli súčasťou Rakúsko-Uhorska, no Maďari (teda Uhri) v tejto monarchii zohrávali dôležitú úlohu, my sme boli len utláčaní národ…

Politický systém Maďarska

 Maďarsko je parlamentná, zastupiteľská, demokratická republika. Rovnako ako v prípade Slovenska, aj tu je delenie na tri zložky moci – zákonodarná, výkonná a súdna. Je členom napríklad Európskej únie; regionálneho združenia stredoeurópskych štátov V4 (Vyšehradská štvorka), NATO… Ale poďme na samotne rozdiely medzi SR a Maďarskom. Pokračovať v čítaní

Basic info – slovenský politický systém

Kedže je mojim zámerom nie len ukázať krásy danej krajiny, ale obohatiť aj poznatky čitateľa ohľadom politického systému (ďalej PS) v tom štáte, rozhodla som sa napísať krátky článok o slovenskom PS. Netreba mať, ale strach, nepôjdem do hĺbky, pôjde len o také základné veci, very basic. Ale ak sa nájdu nadšenci, nemám problém zájsť aj do podrobností. Kedže nasledujúce články budú len o porovnaniach medzi SR a tou ktorou krajinou, je dobré mať základ a vedomosť ako to vlastne je na Slovensku.

Politický systém SR

Slovenská republika je parlamentná republika, čo znamená. že vedúce postavenie má parlament, ktorému je zodpovedná vláda.

Z hľadiska deľby moci, teda horizontálne delenie: zákonodarná moc (legislatíva) – Parlament, výkonná moc (exekutíva) – Vláda, súdna moc (judikatúra) – systém sudov.

Zákonodarná moc – Parlament – Národná rada Slovenskej republiky je jednokomorový orgán, ktorý má 150 členov, a tí sú volení občanmi na obdobie 4 rokov. Poslanci ako jediní môžu meniť ústavu, prijímať, meniť a rušiť zákony. Je to zastupiteľský, reprezentatívny orgán, pretože reprezentuje ľud.

Pokračovať v čítaní