Ako funguje maďarský politický systém?

Ako prvú krajinu, ktorej politický systém si vezmem na paškál je samozrejme Maďarsko. Naši susedia na juhu sa od náš líšia všeličím, históriou, jazykom. Oba národy boli súčasťou Rakúsko-Uhorska, no Maďari (teda Uhri) v tejto monarchii zohrávali dôležitú úlohu, my sme boli len utláčaní národ…

Politický systém Maďarska

 Maďarsko je parlamentná, zastupiteľská, demokratická republika. Rovnako ako v prípade Slovenska, aj tu je delenie na tri zložky moci – zákonodarná, výkonná a súdna. Je členom napríklad Európskej únie; regionálneho združenia stredoeurópskych štátov V4 (Vyšehradská štvorka), NATO… Ale poďme na samotne rozdiely medzi SR a Maďarskom.

Zákonodarnú moc má v rukách aj vláda aj parlament. Obe zložky teda môžu navrhovať, meniť zákony. (Na Slovensku má zákonodarnú moc v rukách len parlament) Parlament sa nazýva Národné zhromaždenie, je to jednokomorový orgán zložený zo 199 členov, volených na 4 roky občanmi. (Na SR sa parlament inak volá a má menši počet členov) Národné zhromaždenie je najvyšším orgánom štátnej moci, schvaľuje ministrov vlády, ktorá mu je zodpovedná.

Výkonná moc je v Maďarsku rozdelená medzi prezidenta, predsedu vlády a ministrov kabinetu. (Na SR sa výkonná moc delí medzi vládu a prezidenta) Prezident je volený parlamentom na 5 rokov.  (U nás je volený priamo občanmi) Tak ako v prípade Slovenska aj tu má prezident viac-menej len reprezentatívnu funkciu, no je vrchným veliteľom ozbrojených síl, menuje a odvoláva ministrov. Predseda vlády je vodca víťaznej strany, zostavuje vládu, teda kabinet ministrov, ktorý je zodpovedný parlamentu. Zaujímavosťou je, že práve v tomto sa maďarský PS podobá nemeckému, kde sú tiež ministri kabinetov.

Súdna moc je rozdelená medzi občianske a správne súdy. Občianske súdy pozostávajú z miestnych, regionálnych súdov a Najvyššieho súdu, ktorý je nezávislý od výkonnej zložky moci.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *