Basic info – slovenský politický systém

Kedže je mojim zámerom nie len ukázať krásy danej krajiny, ale obohatiť aj poznatky čitateľa ohľadom politického systému (ďalej PS) v tom štáte, rozhodla som sa napísať krátky článok o slovenskom PS. Netreba mať, ale strach, nepôjdem do hĺbky, pôjde len o také základné veci, very basic. Ale ak sa nájdu nadšenci, nemám problém zájsť aj do podrobností. Kedže nasledujúce články budú len o porovnaniach medzi SR a tou ktorou krajinou, je dobré mať základ a vedomosť ako to vlastne je na Slovensku.

Politický systém SR

Slovenská republika je parlamentná republika, čo znamená. že vedúce postavenie má parlament, ktorému je zodpovedná vláda.

Z hľadiska deľby moci, teda horizontálne delenie: zákonodarná moc (legislatíva) – Parlament, výkonná moc (exekutíva) – Vláda, súdna moc (judikatúra) – systém sudov.

Zákonodarná moc – Parlament – Národná rada Slovenskej republiky je jednokomorový orgán, ktorý má 150 členov, a tí sú volení občanmi na obdobie 4 rokov. Poslanci ako jediní môžu meniť ústavu, prijímať, meniť a rušiť zákony. Je to zastupiteľský, reprezentatívny orgán, pretože reprezentuje ľud.

Výkonná moc je duálna a delí sa medzi Vládu SR a Prezidenta. Vláda SR je vrcholný, mocenský orgán výkonnej moci. Nie je volená, pretože vzniká menovaním na základe výsledkov parlamentných volieb. Predseda víťaznej strany sa stáva aj predsedom vlády, ktorého menuje Prezident. Vláda sa skladá z predsedu, podpredsedu a ministrov. Počet členov nie je fixne daný. Prezident SR je hlavou štátu a občanmi volený na obdobie 5 rokov. Má reprezentatívne právomoci, teda reprezentuje krajinu smerom navonok, aj keď disponuje určitou právomocou smerom k NRSR, Vláde, zahraničiu.

Súdna moc – SR má dvojstupňové súdnictvo, ktoré sa skladá z okresných, krajských súdov, Najvyššieho súdu a Špecializovaného trestného súdu. Mimo sústavy samostatne stojí Ústavný súd.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *